Regulamin płatności online

Regulamin płatności klubu Trigym:

Firma:
PIOTR PADÉE

Numer NIP8513083917

Numer REGON386316379

Szczecin, ul. Adama Mickiewicza, nr 137, lok. 6, 71-260,

Telefon+48 503787452

E-mailtrigymszczecin@gmail.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.trigym.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 2. Klub Trigym umożliwia zakup swoim klientom następujących produktów poprzez system płatności internetowej:
  1. Pakietów i karnetów – do klubu Trigym;
  2. Wejść na warsztaty, zawody i eventy organizowane przez klub Trigym;
  3. Strojów klubowych Trigym
  4. Gadżetów i akcesoriów klubu Trigym i innych producentów sportowych.
 3. Klub Trigym wykorzystuje stronę www.fitseey.com do organizacji wszystkich produktów dostępnych online;
 4. Klub Trigym wykorzystuje i akceptuje następujące  formy płatności internetowej :
  1. Przelewy24.  Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin Przelewy24 dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin;
  2. Przelew tradycyjny na nasze konto bankowe – ING Bank Śląski 95105017641000009277851920;
  3. Gotówka lub płatność kartą przy odbiorze osobistym.

§2 Rejestracja

 1. Możliwość płatności online, tak samo jak rejestracji na poszczególne zajęcia, możliwa jest tylko po rejestracji w serwisie www.fitssey.com

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Klubu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
 2. Ceny produktów wskazanych na stronie są cenami brutto;
 3. Zakup punktów §1 2.1 i 2.2 wiążę się z akceptacją regulaminu klubu Trigym. Regulamin dostępny jest na stronie www.trigym.pl oraz w siedzibie klubu;
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalone są :
  1. 0 zł dla punktów §1 2.1 i 2.2
  2. 15 zł dla produktów  §1 2.3 i 2.4
 5. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§4 Realizacja zamówień

 1. Trigym realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Produkty §1 2.1 są ważne jeden miesiąc od zadeklarowanej daty przez kupującego (dostępną w odpowiedniej ikonie podczas zakupu) i po tej dacie tracą ważność, niezależnie od ich wykorzystania w siedzibie klubu;
 3. Produkty §1 2.2 są ważne zgodnie z datą planowanego wydarzenia organizowanego przez klub Trigym i po tej dacie tracą ważność, nieżalenie od ich wykorzystania przez użytkownika. Regulamin i harmonogram poszczególnych wydarzeń jest zawsze dostępny na stornie klubu lub w jego siedzibie;
 4. Produkty §1 2.3 i 2.4 klub Trigym wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS, DPD, lub DHL) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie: Szczecin, ul. Adama Mickiewicza, nr 137, lok. 6, 71-260,;
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Sklepu liczony jest w dniach roboczych.

§5 Informacje o płatnościach i zwrotach

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT;
 2.  Zwrot produktów  §1 2.2 jest możliwy  tylko w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, daty, lub godziny wydarzenia;
 3.  W przypadkach niewskazanych w ust. 2 powyżej, zwrot dla produktów  §1 2.1 i 2.2  nie jest możliwy;
 4.  Nabywcom produktów  §1 2.1 i 2.2 nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt 12) wspomnianej ustawy;
 5. Zwrot produktów §1 2.3 i 2.4 bez podania przyczyny możliwy jest w terminie 14 dni od daty zakupu;
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą;
 7. Zwrotu należy dokonać na adres: Szczecin, ul. Adama Mickiewicza, nr 137, lok. 6, 71-260,
 8. Po otrzymaniu zwrotu produktów §1 2.3 i 2.4 klub Trigym ma 14 dni na zwrócenie środków na konto Nabywcy;
 9. W wypadku odstąpienia od umowy Nabywca  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu;
 10. Nabywca jest uprawniony do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Serwisie), listownie, bądź osobiście w siedzibie klubu Trigym a ul. Wojska Polskiego 184b, 71-256 w Szczecinie;
 11. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo, bądź listownie;
 12. Klub Trigym wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy;
 13. Właściwość miejscową i rzeczową sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§6 Ochrona prywatności

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie;
 2. Klub Trigym zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu klub będzie informować na stronie serwisu internetowego;
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej;
 4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Nabywcy z Klubem są:
  1. Tel: +48 503787452
  2. email: trigymszczecin@gmail.com
  3. Siedziba klubu Szczecin, ul. Adama Mickiewicza, nr 137, lok. 6, 71-260,