Regulamin magazynu Twojego roweru

Magazyn rowerowy

Trigym posiada magazyn roweru, w którym można przechowywać swój własny rower.
Regulamin przechowania roweru:

  1.  Magazyn ma ograniczoną liczbę miejsc (około 60);
  2.  Magazyn roweru jest dobrowolny . Magazyn jest po prostu ułatwieniem w treningu dla naszych klubowiczów;
  3.  Suma ubezpieczeń wszystkich rowerów w klubie wynosi 200 000 tys. Zł jako mienie powierzone;
  4. Osoba może przechowywać rower w myśl zasady: 1 karnet – 1 rower;
  5. Rower pozostawiony w magazynie powinien mieć zdjęte wszystkie czujniki elektroniczne, sensory czy mierniki, które w łatwy sposób mogą ulec zniszczeniu podczas magazynowania. Jednocześnie klub Trigym nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na rowerze elementy;
  6. Trigym nie jest parkingiem rowerowym. Rower mogą przechowywać jedynie osoby posiadające karnety na zajęcia;
  7. Trigym pobiera kaucję za kluczyk w wysokości 100 zł gotówką – jednorazowo. Kaucja jest zawracana klientowi na zakończenie przechowywania roweru w klubie, dowodem zwrócenie kaucji jest okazanie oryginału KP wystawionego przez klub. Kaucja przepada, gdy klient nie odbierze roweru po 14 dniach od zakończenia trwania karnetu. Wtedy uiszczona kaucja jest opłatą za usługą magazynowania roweru. Dodatkowo klub Trigym po tym terminie nalicza opłatę za usługę magazynowania wynoszącą 50 zł / tydzień;
  8. Po terminie 3 miesięcy od pozostawienia roweru, klub Trigym zażąda od klienta odbioru, a jeśli to nie nastąpi w terminie 14 dni, klub potraktuje pozostawiony rower jako mienie porzucone w myśl art. 180 Kodeksu Cywilnego dotyczącą mienia porzuconego.